Înscriere

U.J.I.R. reunește membri asociați, membri și membri de onoare. Poate aderă la departamentul EEF orice persoană cu capacitate de exercițiu conform legii române, care acceptă Statutul U.J.I.R. și dorește să susțină scopul, obiectivele și modalitățile de realizare a acestora, în funcție de calitatea pe care o are conform art.11 din acest Statut.

SE PRIMESC
DOCUMENTE PRIN EMAIL

DOSARUL DE ÎNSCRIERE
ÎN UNIUNEA JURNALIȘTILOR INDEPENDENȚI DIN ROMÂNIA

Documente necesare pentru dosarul de înscriere în ordinea menţionată mai jos:

  1. Cerere tip de înscriere, conform modelului alăturat (vezi: aici);
  2. Copie Carte de Identitate;
  3. CV de presă sau memoriu de activitate publicistică,
  4. Cazier judiciar;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE
CARE NU ÎNDEPLINESC SOLICITĂRILE DE MAI SUS
NU VOR FI LUATE ÎN EVIDENȚĂ!